GET SKILLZ PROJECT

Get Skillz’ is een project dat de binding van anders bereikbare jongeren / jong volwassenen wil aangaan, door middel van actieve educatie en het inzoomen op negatief eigen gedrag. Get Skillz zet dit om in positieve skillz. De nadruk wordt specifiek gelegd op het omzetten van  negatief gedrag naar positief gedrag. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een holistische aanpak. Het project is voor jeugdigen en jong volwassenen tot 30 jaar. Het project is toegankelijk voor zowel dames als heren. 

Get Skillz kiest in herkenbare situaties voor het aanleren van basisvaardigheden zoals actief leren, begrijpend luisteren en succesvol samenwerken. En is ook een kweekvijver waar jongeren gewenst gedrag kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: talent wordt ingezet voor het verbinden van kansrijke doelgroepen met relevante partners, voor het voeren van dialoog en het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties. 

Get Skillz brengt situaties in kaart en speelt doelgericht in op maatschappelijke vraagstukken die een specifieke aanpak vragen. Elke deelnemer telt! En wordt stapsgewijs meegenomen in het gewenste ontwikkeltraject.  

Dit ontwikkeltraject is een unieke ervaring om veel te leren, jezelf te leren kennen en door de eigen kracht, de zelfredzaamheid in de maatschappij te vergroten. De deelnemers krijgen uitgebreide workshops; van logopedie tot management, waarbij de schrijfkwaliteiten specifiek worden aangemoedigd en ontwikkelt. Ervaren rappers brengen hun skills over en nemen de deelnemers mee in het proces van muziek ontwikkelen; schrijven, juiste beats uitzoeken, het opname proces etc. 

Degenen die geen rap talent hebben zullen gezamenlijk elkaars boodschappen / teksten / lyrics ontwikkelen en produceren.


Doelgroep

We richten ons op deelnemers in de leeftijdsklasse van 16 t/m 30 jaar.

Onder deelnemers verstaan wij, de jongeren en/of jongvolwassenen die dreigen in aanraking te komen met justitie, (jeugd)reclassering, penitentiaire inrichtingen, scholen en (jeugd)hulpverleningsinstellingen Bij de aanpak wordt uitgegaan van het perspectief van de deelnemers en de mogelijkheden tot groei in de praktijk. 

Wat levert dit ontwikkeltraject op?

  • In kaart brengen van denk- en gedragspatronen.
  • Het ontwikkelen focus en het aanscherpen van doelen
  • De retraite zorgt voor verbondenheid op alle vlakken, waardoor alle handelingen worden afgestemd op de kwalitatieve groei van elke deelnemer en duurzaam handelen centraal staat.
  • Creativiteit en daadkracht worden benadrukt en verder ontwikkelt
  • Spirituele en mentale groei

Werkwijze;

Wat doen wij anders?

Heden ten dage wordt er bij hulp-en/of begeleidingstrajecten, onvoldoende ingezoomd op identiteitsontwikkeling in samenspraak met de normen & waarden in de westerse wereld. Jongeren kunnen soms in twee werelden komen te leven, waardoor en conflict situaties ontstaan die zichtbaar worden door hun houding en gedrag. Dit kan zorgen voor enig onbegrip, stigmatisering en   creëert een afstand in de samenleving. De verbinding wordt gezocht in het uiten van negatieve emoties over deze houding en dit gedrag via zang/poëzie( rap). Het verbinden van deze twee werelden past meer in de huidige trends, ontwikkelingen en maatschappelijke thema’s die leven onder bepaalde jongeren. 

Na het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend, met een machtiging voor het opvragen en delen van informatie met eventuele betrokken samenwerkingspartners.

De interventies en trainingen zijn op maat en kunnen pas na een formele aanmelding worden ingepland. Denk bijvoorbeeld aan: agressieviteitstrainingen, ‘tell a secret’ trainingen ( anti-snitch programma), ‘selflove’ trainingen etc.

Er wordt per traject nauwkeurig een logboek bijgehouden waarin de contactmomenten worden opgenomen en staan geregistreerd. De behaalde resultaten worden continu geëvalueerd en getoets op basis van de gewenste aanpak. Elke vier (4) weken vindt er een evaluatie plaats met de betrokken partijen.

Investering

Het traject varieert van 12-16 weken en de offerte is op maat. De investering bedraagt minimaal EUR 417 per week bij een minimale afname van 2 weken.

Aanmelden?

Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 01 april 2020.

Startdatum groep 1: 30 maart 2020 (minimaal 6 deelnemers, maximaal 12 deelnemers)